martes, 6 de junio de 2017

Hoxe en Marín se presenta o Proxecto Candieira, ten por obxecto a creación dunha Rede de apoio e promoción das mulleres do mar en Galicia

Rede de apoio e promoción das mulleres do mar en Galicia».
O Galp Golfo Ártabro Sur, colabora co proxecto difundindo ás suas actividades.
Candieira é un proxecto de cooperación entre os Grupos de Acción
Local do Sector Pesqueiro Golfo Ártabro Norte, Costa da Morte,
Seo de Fisterra Ría de Muros Noia Costa Sostible, Ría de Arousa, Ría de Vigo
A Guarda e Ría de Pontevedra, actuando este último como coordinador
do proxecto. O seu principal obxectivo consiste en reforzar a gobernanza
e o empoderamento das mulleres do mar nas diferentes zonas costeiras.
Poñendo en marcha actividades dinamizadoras e innovadoras
tentaremos mellorar a situación das mulleres do mar,
favorecendo a igualdade de oportunidades, a mellora laboral e
profesional, e a xeración de redes de traballo compartido.
Gustaríanos poder contar coa súa presenza na xornada de
presentación do proxecto, que se celebrará o hoxe martes
6 de xuño no Museo Municipal Manuel Torres, Avenida de
Ourense 3, en Marín (Pontevedra), a partir das 18:30 horas.

jueves, 1 de junio de 2017

viernes, 5 de mayo de 2017

NOVA PÁXINA OFICIAL DOS GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DO SECTOR PESQUEIRO DE GALICIA

A Conselleria do Mar presentou a nova páxina oficial dos Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro de Galicia, esta páxina da información sobre os 8 Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro existentes en Galicia: A Mariña - Ortegal, Golfo Ártabro Norte, Costa da Morte, Costa Sostible Seo de Fisterra Ría de Muros - Noia, Ría de Arousa, Ría de Pontevedra, Vigo- A Guarda e o noso Golfo Ártabro Sur.O noso Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Golfo Ártabro Sur ten dentro desta páxina o seu apartado onde estará toda a información actualizada ó acceso é o seguinte:
na mellora da transparencia e difusión das actividades de nosa entidade, o GALP utilizará como medio difusión a paxina web oficial e este blog que temos dende o principio da constitución da Entidade, tamén poderás achegarte a nos no facebook https://www.facebook.com/galpgolfoartabrosur/ e google plus.

Convocatorias para proxectos da Fundación Biodiversidade
Dende o GALP Golfo Ártabro Sur informamos a nosos asociados e as entidades de noso territorio das axudas para proxectos da Fundación Biodiversidade, dentro das convocatorias deste ano existe unha liña para o sector do mar, no programa Pleamar. máis información: Fundación Biodiversidad axudas

Convocatoria de concesión de subvenciones de la Fundación Biodiversidad, en régimen de concurrencia competitiva, para la ejecución de proyectos en el marco del Programa empleaverde cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE)
En caso de requerir información adicional sobre esta convocatoria, puede ponerse en contacto con la Fundación Biodiversidad a través de la siguiente dirección de correo: empleaverde@fundacion-biodiversidad.es
Plazo de presentación de propuestas:
Hasta el 8 de Mayo de 2017 a las 14:00 (hora peninsular)
Convocatoria de concesión de ayudas de la Fundación Biodiversidad, en régimen de concurrencia no competitiva, para la cofinanciación de proyectos apoyados por el programa LIFE en el ámbito de la biodiversidad 2017.
En caso de requerir información adicional sobre esta convocatoria, puede ponerse en contacto con la Fundación Biodiversidad a través de la siguiente direccion de correo: proyectos@fundacion-biodiversidad.es
Plazo de presentación de propuestas:
Hasta el 16 de octubre de 2017 a las 14:00 horas (hora peninsular).
Convocatoria de concesión de ayudas de la Fundación Biodiversidad, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades en el ámbito de la biodiversidad terrestre, biodiversidad marina y litoral 2017.
En caso de requerir información adicional sobre esta convocatoria, puede ponerse en contacto con la Fundación Biodiversidad a través de la siguiente dirección de correo: proyectos@fundacion-biodiversidad.es
Plazo de presentación de propuestas:
Hasta el 30 de junio de 2017 a las 14:00 horas (hora peninsular).
El Programa pleamar de la Fundación Biodiversidad, persigue apoyar al sector pesquero y acuícola en su apuesta por la sostenibilidad y su compromiso con la protección y conservación de la biodiversidad y el patrimonio natural.

Para cualquier consulta puede dirigirse al correo electronico: pleamar@fundacion-biodiversidad.es.
Plazo de presentación de propuestas:
Hasta el 5 de mayo de 2017 a las 14:00 horas (hora peninsular).

En caso de requerir información adicional sobre esta convocatoria, puede ponerse en contacto con la Fundación Biodiversidad a través de la siguiente dirección de correo: proyectos@fundacion-biodiversidad.es


Plazo de presentación de propuestas:
Hasta el 28 de febrero de 2017
Convocatoria de concesión de ayudas de la Fundación Biodiversidad, en régimen de concurrencia competitiva, para el desarrollo de actividades de colaboración y representación ante la Administración General del Estado, la Unión Europea y ante las organizaciones de carácter internacional en el ámbito de la biodiversidad, el cambio climático y el desarrollo sostenible (2016)
Plazo de presentación de propuestas:
Hasta el 22 de junio de 2016
Convocatoria de concesión de ayudas de la Fundación Biodiversidad, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades en el ámbito de la biodiversidad terrestre, biodiversidad marina y litoral 2016
En caso de requerir información adicional sobre esta convocatoria, puede ponerse en contacto con la Fundación Biodiversidad a través de la siguiente dirección de correo: proyectos@fundacion-biodiversidad.es
Plazo de presentación de propuestas:
Hasta el 15 de julio de 2016
En caso de requerir información adicional sobre esta convocatoria, puede ponerse en contacto con la Fundación Biodiversidad a través de la siguiente dirección de correo: proyectos@fundacion-biodiversidad.es


martes, 2 de mayo de 2017

CHARLA SOBRE AUTOCOIDADO DAS PERSOAS COIDADORAS DE FAMILIARES EN BERGONDO LUNS 15 MAIO 18:30 SALÓN ACTOS DA CASA CULTURA (DETRAS DA CASA CONCELLO DE BERGONDO)

A charla celebrarase no Salón de Actos da Casa da Cultura, sitúado detras da Casa Consistorial de Bergondo, Parroquía de San Isidro, Carreteira A Coruña - Ferrol,  12 15165 - Bergondo (A Coruña)

martes, 18 de abril de 2017

Participación del GALP Golfo Ártabro Sur na Conferencia de Turismo e Medio Ambiente da Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesa e Terras do Mondeo.

O vindeiro Xoves 27 de abril o Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Golfo Ártabro Sur, dentro da Conferencia de Turismo e Medio Ambiente da Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesa e Terras do Mandeo, en colaboración coas empresas náutica de Sada Altavela e Cadenote. Presentará na mesa redonda Novos retos para a posta en valor dos recursos locais a ponencia sobre o Impulso ao Turismo Mariñeiro, Náutico, e de Litoral no GALP Golfo Ártabro Sur", esta mesa estará moderada polo Secretario do GALP D. José Garrote Martín. E celebarases entre 13:45 - 14:30 na Casa da Cultrua Pintor Lorens de Sada.

miércoles, 29 de marzo de 2017

El GALP Golfo Ártabro Sur y MicroBank suscriben un convenio de colaboración para incentivar el autoempleo y la actividad emprendedoraEl GALP Golfo Ártabro Sur y MicroBank suscriben
un convenio de colaboración para incentivar
el autoempleo y la actividad emprendedora


·         El convenio firmado entre el Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Golfo Ártabro Sur y MicroBank facilitará el acceso a la financiación de emprendedores para contribuir a la puesta en marcha de nuevos negocios, con el objetivo de potenciar la creación de empleo.

·         MicroBank es la única entidad en España dedicada exclusivamente a la financiación de necesidades personales y proyectos empresariales y de negocio a través de microcréditos.

·         En el ejercicio de 2016, MicroBank ha concedido en Galicia 641 préstamos destinados a emprendedores y microempresas por un importe de 6,9 millones de euros.


Sada, 29 de marzo de 2017. – El presidente del Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Golfo Ártabro Sur, Andrés García, la directora de Negocio de MicroBank, Núria Danés, y la directora del Área de Negocio de Galicia Norte de CaixaBank, Marta Albela, han firmado un convenio de colaboración para facilitar la financiación de proyectos empresariales a través de microcréditos.  Con la firma de este acuerdo se establece una línea de financiación de 1 millón de euros. Los beneficiarios serán personas físicas y microempresas con menos de diez trabajadores y una facturación anual inferior a dos millones de euros.Los solicitantes podrán optar a microcréditos por un importe máximo de hasta 25.000 euros (con un límite del 95% de la inversión). Los proyectos deberán contar con un plan de empresa y el informe favorable de viabilidad elaborado por el Grupo de Acción Local.

El criterio de concesión de microcréditos por parte de MicroBank atiende fundamentalmente a la confianza en la persona o el equipo que solicita el préstamo y a la viabilidad del proyecto, pudiendo acceder personas carentes de garantías y avales.

En virtud de este convenio, el GALP Golfo Ártabro Sur se compromete a detectar las necesidades de financiación, dirigidas a promover el autoempleo y al establecimiento, consolidación o ampliación de microempresas y negocios de autónomos, así como a facilitar servicios de apoyo y asesoramiento empresarial, analizar la viabilidad del proyecto y dirigir a las personas físicas o jurídicas asesoradas por la asociación a MicroBank para que éste analice, y en su caso apruebe, las solicitudes de financiación.

El Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Golfo Ártabro Sur tiene como objeto contribuir a mejorar el desarrollo social, económico y medioambiental de esta zona costera, así como un incremento de la competitividad del sector pesquero, la creación de empleo, en especial entre los jóvenes. Igualmente, trabaja para buscar oportunidades económicas a través de la diversificación de la economía local de las zonas pesqueras, garantizando que sean actividades sostenibles que promuevan el uso eficiente de los recursos biológicos marinos.

MicroBank, el banco social especializado en microfinanzas participado íntegramente por CaixaBank, es el único banco en España dedicado exclusivamente a la financiación de proyectos a través de microcréditos.  La entidad fue pionera en su modelo de negocio y continúa siendo la que más recursos destina a la financiación de proyectos a través de microcréditos. El banco ofrece microcréditos destinados a autónomos, emprendedores y microempresas; y microcréditos personales y familiares, que tienen como objetivo atender necesidades que permitan superar una dificultad temporal y faciliten el desarrollo personal y familiar. 

Durante el ejercicio de 2016, MicroBank ha concedido en Galicia un total de 641 préstamos destinados a autónomos, emprendedores y microempresas por un importe de 6,9 millones de euros. Para financiar proyectos personales y familiares, el banco ha aportado 21,5 millones de euros a 4.136 iniciativas.

Acuerdos con más de 570 entidades sociales
En la concesión de los microcréditos, además de la red de más de 5.000 oficinas de CaixaBank, colaboran entidades que aportan conocimiento de las personas destinatarias de los créditos, además de asesorar y realizar el seguimiento de los proyectos. Hasta la fecha,  MicroBank ha firmado convenios con 577 entidades sociales de toda España que velan por la viabilidad de los proyectos financiados. Las entidades sociales colaboradoras son organizaciones de todo tipo con experiencia en acciones de asistencia económica o social dirigidas a potenciar la creación de microempresas, fomentar el autoempleo e incentivar la actividad emprendedora.