jueves, 15 de diciembre de 2016

A Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo do Grupo de Acción Local Participativo do Golfo Ártabro Sur foi presentada o pasado 1 de decembro na Consellería do Mar

O pasado un de decembro presentamos no rexistro da Consellería do Mar a Estratexia local de desenvolvemento participativo do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Golfo Artabro Sur o documento está na actualidade na Consellería do Mar onde unha comisión avaliadora revisará o documento e o avaliará, e no seu caso asinarase o orzamento que terá o GALP para o vindeiro período 2017-2020. 
Estimase que no mes de Xaneiro poderá sair a resolución,


viernes, 2 de diciembre de 2016

O Galp Golfo Ártabro Sur aproba a súa proposta de estratexia con máis de 150 propostas e 6,5 millóns de euros de inversíon.

O Galp Golfo Ártabro Sur aprobou onte en Asemblea Xeral de socios a súa Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo a proposta que se enviará hoxe a Consellería do Mar, enmarcase en seis obxectivos estratéxicos con máis de 150 proposta presentadas.
Estes obxectivos Estratéxicos son:
1.Mellora da Competitividade do Sector Pesqueiro...
2.Creación de emprego e oportunidades económicas a través da diversificación da economía local
3.Fomento do aproveitamento  sostible do patrimonio medio ambiental das zonas pesqueiras, incluíndo operacións de mitigación do cambio climático e de transición a unha economía de baixas emisión de carbono
4. Fomento  do benestar social e do patrimonio cultural das zonas pesqueiras
5. Reforzo das comunidades no desenvolvemento local e da gobernanza, dos recursos pesqueiros e actividades marítimas locais
6. Fomento da cooperación

A proposta de orzamento para execución da Estratexia para os proxectos productivos e non produtivos é de 4.875.000€ e de 1.625.000€ para a Xestión, Difusión e Sensibilización do Programa, para o período 2017-2020. 
DOCUMENTO PRESENTACIÓN  aquí
Entre as liñas actuacións aprobadas destacan respecto ao sector pesqueiro: as de incrementar o valor engadidos dos produtos do mar, promover o consumo responsable e de base local sostible, mellorar as condicións de traballo, profesionalidade, e cualificación do sector pesqueiro, o recoñecemento social, igualdade e empoderamento do Sector Pesqueiro.
As liñas sobre diversificación  da economía local, crear un destino de referencia a nivel ambiental, paisaxístico e mariñeiro, dentro do destino Rías Altas. Desenvolver un produto turístico diferenciado e competitivo, accesible,  inclusivo e sostible, cun fomento do turismo mariñeiro no territorio do Galp. 
Teñen importancia a medidas de preservación do medio natural e favorecemento da biodiversidade, no medio costeiro e litoral e mariño, así como a reducción da pegada de carbono e a eficiencia enerxética, e reducción da basura mariña. 
A recuperación e valorización da Cultura Mariñeira e dos oficios tradicionais ligados ao mar como elemento diferenciador de noso territorio, es outra das liñas de traballo na EDLP, por en valor elementos patrimoniais co obxecto de utilizalos para promover a cultura mariñeira de noso litoral, así como todos aqueles elementos mateiriais e inmateriales para evitar a súa perda.
A mellora da gobernanza no territorio a traves da colaboración e a intermediación coas institucións e do coñecemento da estratexia do noso territorio.
O fomento da cooperación a nivel de noso terriorio, e con outros territorios que serva para promover novos proxectos.

Este documento se enviará hoxe a Consellería do Mar, onde seguirá o proceso reglamentado para súa aprobación e designación dos fondo definitivos para o vindeiro período, e coa asinación do Convenio de Colaboración para implementación do programa.


jueves, 1 de diciembre de 2016

A Asemblea do Golfo Ártabro aprobou hoxe a Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo da Candidatura aos GALP´s 2014-2020 financiados polo Fondo Europeo Marítimo e Pesqueiro

Hoxe aprobouse pola Asemblea de Socios do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro "Golfo Ártabro Sur" a Estratexia de desenvolvemento Local  Participativo (EDLP), este documento marcará as pautas a seguir para os vindeiros anos. 
Baixo lema "vogando hacia noso futuro" o Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro "Golfo Ártabro Sur" conseguíu realizar unha Estratexia na que participaron Confrarías de Pescadores (A Coruña, Mera, Lorbé, Sada


), Asociacións e Fundacións do Sector Pesqueiro, Fundacións, empresas, a universidade, os concellos do ámbito territorial (Arteixo, A Coruña, Culleredo, Cambre, Oleiros, Sada e Bergondo), Asociacións, Fundacións e clubs (de Mulleres,  da diversidade funcional, ambientais, empresariais, culturais, deportivas, etc.), e insticións como a (delegación da Coruña da Conselleria do Mar, Demarcacións de Costas, Capitanía Marítima de Sada), COETICOR, Colexio de Xeografos de Galicia, CEIDA, empresas públicas Edar de Coruña, empresas do Sector Turístico, ambientais, etc. Ong, GDR Mariñas - Betanzos e a Reserva da Biosfera As Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, así como pescadores artesanais, redeiras, e persoas interesadas do territorio.
 
O longo camiño, no que se realizaron máis de vinte actividades, neste ano e medio na preparación da Candidatura e en especial no derradeiro mes na preparación da Estratexia, gracias o interese de todos estes axentes sociais do territorio, construimos unha estratexia que deberemos implementar nos vindeiros catro anos, unha vez que nola aprobe a Consellería do Mar. 
Traballaremos dende a colaboración e cooperación na procura de proxectos viables e sustentables no tempo, innovadores, co obxectivo de crear un emprego de calidade, e inclúintes (xóvenes, mulleres, persoas con diversidade funcional, en perigo de exclusión social, etc), que servan de exemplo e de boas prácticas no noso territorio e noutros.
Nos vindeiros días estará a disposicíón de toda persoa interesada a proposta de EDLP no apartado de Elaboración da Estratexia. 

Queremos agradecer dende a Xunta Directiva do GALP Golfo Ártabro Sur a tódalas persoas e entidades que participaron e contribuiron na realización deste documento.
  

Hoxe presentase a aprobación pola Asemblea Xeral de Socios do GALP Golfo Ártabro Sur a Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo.

Hoxe ás 18:00 en primeira convocatoria e ás 18:30 en segunda convocatoria no Salón de Actos do Centro A Senra de Bergondo, se presentará a aprobación polos socios do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro "Golfo Ártabro Sur" a Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo, unha vez aprobada ás 19:00 farase a súa presentación Publica.

Así porase punto e seguido, xa que se presentará o documento a Consellería do Mar, para que unha vez estudiada, baremada, e asignados os fondo para su concreción, se asine o convenio de colaboración para levar a cabo durante o período 2017-2020.

Remata a fase que durante 18 meses e 26 Xornadas,  mesas de traballo, e entrevistas con más 200 axentes dos Sectores da Pesca, do turismo, do asociacionismo e das institucións do territorio, levaron acabo para facer un documento que será o que nos leve ao 2020.
O lema "Vogando hacia o noso futuro", serviu para amosar como debe ser o desenrolo da nosa Costeira nos vindeiros anos.

A procura dun emprego de calidade, a mellora da cadea producción do sector pesqueiro baseado na innovación e novos servicios a poboación;  O turismo de litoral sostible e a concienciación sobre o cambio clímatico e a necesidade de preservar a calidade de nosas augas e da diversidade de noso entorno natural costeiro e mariño, e recuperar e fornecer a nosa e importante cultura Mariñeira, son os obxectivos para noso territorio, que implementaremos nos vindeiros anos.

Queremos dar as grazas a todas persoas e entidades que nos acompañaron ata gora e invitarlles a proseguir na vindeira singladura.