Marzo 2017


 • 09/03/17, BOP A Coruña – Programa Xpande Dixital. Destinado a pemes, micropemes e autónomas/os da Coruña. Aquí – Convoca: Cámara de Comercio da Coruña.  Prazo: 01/09/17 ou ata agotar orzamento.
 • 09/03/17, BOP A Coruña – Programas Igualdade e Violencia de Xénero. Destinadas a entidades sen ánimo de lucro. Aquí – Extracto. Convoca: Deputación da Coruña. Prazo: ás 14 h. do 20/04/17.

Febreiro 2017


 • 24/02/17, BOE – Axudas para a acción e a promoción cultural 2017. Destinadas a entidades sen ánimo de lucro. Aquí – Extracto . Convoca: Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. Prazo: vinte días hábiles a partir do seguinte á publicación.
 • 22/02/17, BOP A Coruña – Subvencións a entidades sen ánimo de lucro para realizar actividades culturais 2017. Aquí. Convoca:  Deputación Provincial da Coruña – Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes.
 • 22/02/17, BOP A Coruña – Subvencións a entidades sen ánimo de lucro para realizar investimentos culturais durante o ano 2017Aquí. Convoca:  Deputación Provincial da Coruña – Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes.
 • 22/02/17, BOP A Coruña – Subvencións a entidades sen ánimo de lucro para apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de artes escénicas na provincia da Coruña, durante o ano 2017. Aquí. Convoca:  Deputación Provincial da Coruña – Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes.
 • 22/02/17, DOG – Subvencións para financiamento de accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas e dos incentivos á contratación. As empresas beneficiarias deberán un mínimo de 50 traballadoras/es (ou agrupación de empresas que sumen esta cantidade). Convoca: Consellería de Economía, Emprego e Industria.  Subvencións financiamento de accións formativas con compromiso de contratación 2017 – Extracto. Prazo: virá determinado polo cronograma de procesos de selección que se establece no número 6 do artigo 20 da orde de convocatoria. A data límite para a presentación de solicitudes será o 31 de outubro de 2017.
 • 14/02/17, BOE –  Axudas para a modernización e innovación das industrias culturais e creativas mediante proxectos dixitais e tecnolóxicos. Teñen por obxeto incrementar a oferta legal de contidos dixitais culturais en Internet e modernizar e innovalas industrias culturales e creativas. Convoca: Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. Axudas modernización e innovación das industrias culturais 2017 – Extracto – Prazo: será de 20 días hábiles a partir do día seguinte á publicación.
 • 01/02/17, DOG –  Regulación da aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control.  Convoca: Cosellería de Medio Rural. Axudas á agricultura, á gandaría e ao desenvolvemento rural – Extracto – Prazo: do 01/02/17 ao 30/04/17, ambos inclusive.


Xaneiro 2017


 • 30/01/17, DOG – Axudas do programa Leader 2017-2018. Execución de proxectos ao abeiro do programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR):  Apoio para a realización de operacións conforme ás estratexias de desenvolvemento local participativas dos grupos de desenvolvemento rural. Data de publicación: 30/01/17 – Convoca: Axencia Galega de Desenvolvemento Rural. Axudas Leader 2017-2018 – Extracto – Prazo: 1 mes a partir da publicación.
 • 28/01/17, BOE – Subvencións para a realización de contratos de mozas e mozos de máis de 16 anos e menores de 30 anos non ocupadas nin integradas nos sistemas de educación ou formación regrada, para empresas de calquera sector ubicadas na provincia de Ourense, co fin de que as persoas poidan recibir unha oferta de emprego do Programa Operativo de Emprego Xuvenil. Convoca :  Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital – Dirección Xeral da Fundación EOI. Subvencións contratos de mocidade de 16 a 30 anos – Ourense  –  Extracto – Prazo: 30 días naturais a partir da súa publicación.
 Máis info en Espazo Coop aquí