PROCEDEMENTOS DA CONSELLERÍA DO MAR

Neste apartado Informaremos dos procedementos da Consellería do Mar.
Nestes enlaces poderás ver a situación de cada un dos procedementos, como axudas, solicitudes de certificados, plans explotación, curso formación, etc.:
Poden estar en tres estados:
Abertos
Pechados
Abertos todos o ano
Este listado está actualizado a data 26/12/2016. Pare ver os procedementos máis actualizados na páxina ir a Consellería do mar. 

1. PE120E Axudas para investimentos que aumenten o valor ...

PE 120E - Axudas para investimentos que aumenten o valor engadido, calidade
dos produtos e utilización de capturas non desexadas. Obxecto. ...

2. PE120B Axudas para investimentos que melloren a hixiene ...

PE 120B - Axudas para investimentos que melloren a hixiene, saúde,
seguridade e condicións de traballo en buques pesqueiros. Obxecto. ...

3. PE209C Axudas para proxectos colectivos que contribúan á ...

PE 209C - Axudas para proxectos colectivos que contribúan á protección e
recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e ...

4. PE107D Axudas autonómicas para investimentos na frota ...

PE 107D - Axudas autonómicas para investimentos na frota pesqueira de
Galicia. Obxecto. Esta orde ten por obxecto establecer ...


 

5. PE205C Axudas a investimentos produtivos en acuicultura.

PE 205C - Axudas a investimentos produtivos en acuicultura. Obxecto. Esta
orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras ...

6. PE120A Axudas para investimentos que limiten o impacto da ...

PE 120A - Axudas para investimentos que limiten o impacto da pesca no medio
mariño e adaptación da pesca á protección das especies. Obxecto. ...

7. PE119A Axudas destinadas á primeira adquisición dun buque ...

PE 119A - Axudas destinadas á primeira adquisición dun buque de
pesca. Obxecto. Esta orde ten por obxecto establecer ...

8. PE104I Axudas autonómicas para a paralización definitiva de ...

PE 104I - Axudas autonómicas para a paralización definitiva de buques
pesqueiros afectados polo plan de xestión integral da pesca de baixura no ...

9. PE120C Axudas para investimentos en eficiencia enerxética e ...

PE 120C - Axudas para investimentos en eficiencia enerxética e
mitigación do cambio climático. Obxecto. Esta orde ten ...

10. PE201E Axudas a servizos de asesoramento de carácter ...

PE 201E - Axudas a servizos de asesoramento de carácter técnico, científico,
xurídico, ambiental ou económico no ámbito da acuicultura. Obxecto. ...

11. PE120D Axudas para a paralización definitiva de buques ...

PE 120D - Axudas para a paralización definitiva de buques pesqueiros
que faenan en augas interiores. Obxecto. Esta orde ...

12. PE205E Axudas a investimentos que potencien os efectos ...

PE 205E - Axudas a investimentos que potencien os efectos positivos no medio
ambiente, a eficiencia dos recursos ea redución do uso da auga e ...

13. PE104D Axudas autonómicas para a paralización definitiva ...

PE 104D - Axudas autonómicas para a paralización definitiva de buques
pesqueiros. Obxecto. Esta orde ten por obxecto ...

14. PE155A Axudas autonómicas para proxectos ao abeiro das ...

PE 155A - Axudas autonómicas para proxectos ao abeiro das Estratexias
de Desenvolvemento Local Participativas. Obxecto. ...

15. PE616A Tarjeta de identidad marítima náutica de recreo.

PE 616A - Tarjeta de identidad marítima náutica de recreo. Obxecto.
Si Usted quiere obtener o renovar una tarjeta que ...

16. PE601C Bolsas de formación en réxime de empresa tutelada ...

PE 601C - Bolsas de formación en réxime de empresa tutelada para as persoas
tituladas en ciclos formativos de acuicultura. Obxecto. ...

17. PE410C Extración de poliquetos para uso como engado ...

PE 410C - Extración de poliquetos para uso como engado desde
embarcación. Obxecto. O obxecto desta orde é aprobar ...

18. PE609B Bolsas para a formación de persoal en temas de ...

PE 609B - Bolsas para a formación de persoal en temas de investigación
mariña. Obxecto. Esta orde establece as bases ...

19. PE119B Axudas destinadas á compesación dos efectos da ...

PE 119B - Axudas destinadas á compesación dos efectos da
paralización definitiva. Obxecto. Esta orde ten por obxecto ...

20. PE616C Inscrición nos exames teóricos e prácticos para a ...

PE 616C - Inscrición nos exames teóricos e prácticos para a obtención dos
títulos que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer. ...

21. PE616A Tarxeta de identidade marítima náutica de lecer.

PE 616A - Tarxeta de identidade marítima náutica de lecer. Obxecto.
Se vostede quere obter ou renovar unha tarxeta que ...

22. PE616C Inscripción en los examenes teóricos y prácticos ...

PE 616C - Inscripción en los examenes teóricos y prácticos para la obtención
de los títulos que habilitan para el gobierno de las embarcaciones de ...

23. PE405A Concesión de licenza de pesca marítima de recreo.

PE 405A - Concesión de licenza de pesca marítima de recreo. Obxecto.
O obxecto desta orde é regular o procedemento ...

24. PE201C Axudas destinadas a establecementos de cocción do ...

PE 201C - Axudas destinadas a establecementos de cocción do mexillón.
Obxecto. Esta orde ten por obxecto establecer ...

25. PE209B Axudas a proxectos colectivos de acondicionamento ...

PE 209B - Axudas a proxectos colectivos de acondicionamento mariño
e rexeneración. Obxecto. Esta orde ten por obxecto ...

26. PE201B Axudas destinadas a peme do sector transformador.

PE 201B - Axudas destinadas a peme do sector transformador. Obxecto.
Esta orde ten por obxecto establecer as bases ...

27. PE515A Autorización extracción de semente de mexillón ...

PE 515A - Autorización extracción de semente de mexillón polos
concesionarios dos viveiros. Obxecto. Se vostede ten ...

28. IN417V Axudas para o aforro e eficiencia enerxética. ...

... eficiencia enerxética. Auditorías enerxéticas e proxectos de aforro e
eficiencia enerxética no sector pesqueiro(PES). Obxecto. ...

29. IN417V Ayudas para el ahorro y eficiencia energética. ...

... eficiencia energética. Auditorías energéticas y proyectos de ahorro y
eficiencia energética en el sector pesquero(PES). Obxecto. ...

30. PE120E Ayudas para inversiones que aumenten el valor ...

PE 120E - Ayudas para inversiones que aumenten el valor añadido, calidad
de los productos y utilización de capturas no deseadas. Obxecto. ...

31. PE205D Ayudas para el incremento de la eficiencia ...

PE 205D - Ayudas para el incremento de la eficiencia energética y el fomento
de la reconversión de las empresas acuícolas a fuentes de energía ...

32. PE401B Permiso de explotación a pie.

PE 401B - Permiso de explotación a pie. Obxecto. Regular los permisos de
explotación a píe (marisqueo general o recursos específicos). ...

33. PE606A Convocatoria de plazas de residencia en los centros ...

PE 606A - Convocatoria de plazas de residencia en los centros
dependientes de la Consejería del Mar. Obxecto. La presente ...

34. PE120C Ayudas para inversiones en eficiencia energética y ...

PE 120C - Ayudas para inversiones en eficiencia energética y mitigación
del cambio climático. Obxecto. Esta orden tiene ...

35. PE715B Anotación no rexistro de centros de acuicultura.

PE 715B - Anotación no rexistro de centros de acuicultura. Obxecto.
O desenvolvemento ea aplicación dos procedementos ...

36. PE401B Permiso de explotación a pé.

PE 401B - Permiso de explotación a pé. Obxecto. Regular os permisos de
explotación a pé (marisqueo xeral ou recursos específicos). ...

37. PE201C Ayudas destinadas a establecimientos de cocción ...

PE 201C - Ayudas destinadas a establecimientos de cocción del mejillón.
Obxecto. Esta orden tiene por objeto establecer ...

38. PE401M Inclusión y actualización en las listas para el ...

PE 401M - Inclusión y actualización en las listas para el incremento del número
de cuotas de captura para las embarcaciones incluidas en un plan ...

39. PE205C Ayudas a inversiones productivas en acuicultura.

PE 205C - Ayudas a inversiones productivas en acuicultura. Obxecto.
Esta orden tiene por objeto establecer las bases ...

40. PE410A Plans de xestión de recursos específicos.

PE 410A - Plans de xestión de recursos específicos. Obxecto. A
presente orde ten por obxecto regular as habilitacións ...

41. PE205E Ayudas a inversiones que potencien los efectos ...

PE 205E - Ayudas a inversiones que potencien los efectos positivos en el
medio ambiente, la eficiencia de los recursos y la reducción del uso del ...

42. PE403A Plan de explotación marisquera.

PE 403A - Plan de explotación marisquera. Obxecto. Aprobar el conjunto
de normas y orientaciones destinadas a la regular ...

43. PE410B Plan de explotación de poliquetos autorización para ...

PE 410B - Plan de explotación de poliquetos autorización para la
extracción mensual. Obxecto. La presente orden tiene ...

44. PE631B Registro de centros de recogida de especies ...

PE 631B - Registro de centros de recogida de especies eurihalinas.
Obxecto. Crear el Registro de Centros de Recogida ...

45. PE107D Ayudas autonómicas para inversiones en la flota ...

PE 107D - Ayudas autonómicas para inversiones en la flota pesquera
de Galicia. Obxecto. Esta orden tiene por objeto ...

46. PE631A Autorización do centro de recolla para especies ...

PE 631A - Autorización do centro de recolla para especies eurihalinas.
Obxecto. A presente orde ten como obxecto: a) Regular ...

47. PE201F Ayudas al fomento de nuevas empresas acuícolas ...

PE 201F - Ayudas al fomento de nuevas empresas acuícolas que
practiquen una acuicultura sostenible. Obxecto. 1. Esta ...

48. PE401L Outorgamento das modalidades de recursos ...

PE 401L - Outorgamento das modalidades de recursos específicos no permiso
de explotación para embarcación e da acreditación para a ...

49. PE607A Autorización de cursos de titulaciones náutico ...

PE 607A - Autorización de cursos de titulaciones náutico-pesqueras para
entidades. Obxecto. Establecer las bases y regular ...

50. PE406B Axudas autonómicas para a paralización temporal ...

PE 406B - Axudas autonómicas para a paralización temporal das
embarcacións afectadas-persoas tripulantes. Obxecto. ...

51. PE402B Inscrición no censo de embarcacións autorizadas na ...

PE 402B - Inscrición no censo de embarcacións autorizadas na reserva
mariña os Miñarzos. Obxecto. Iniciar o proceso ...

52. PE631A Autorización del centro de recogida para especies ...

PE 631A - Autorización del centro de recogida para especies eurihalinas.
Obxecto. La presente orden tiene como objeto ...

53. PE101A Autorizacións de construción e modernización de ...

PE 101A - Autorizacións de construción e modernización de buques
pesqueiros. Obxecto. Se vostede, como armador dunha ...

54. PE406A Axudas autonómicas para a paralización temporal ...

PE 406A - Axudas autonómicas para a paralización temporal das
embarcacións afectadas-persoas armadoras. Obxecto. ...

55. PE606A Convocatoria de prazas de residencia nos centros ...

PE 606A - Convocatoria de prazas de residencia nos centros
dependentes da Consellería do Mar. Obxecto. A presente ...

56. PE120D Ayudas para la paralización definitiva de buques ...

PE 120D - Ayudas para la paralización definitiva de buques pesqueros
que faenan en aguas interiores. Obxecto. Esta orden ...

57. PE401D Permiso de explotación para o marisqueo a pé con ...

PE 401D - Permiso de explotación para o marisqueo a pé con utilización
dunha embarcación auxiliar. Obxecto. Se vostede ...

58. PE615B Admisión curso de formación de formadores.

PE 615B - Admisión curso de formación de formadores. Obxecto. Convocar
un curso de formación de formadores que capacite ...

59. PE119B Ayudas destinadas a la compesación de los efectos ...

PE 119B - Ayudas destinadas a la compesación de los efectos de la
paralización definitiva. Obxecto. Esta orden tiene por ...

60. PE607C Matrícula para as titulacións náutico-pesqueiras.

PE 607C - Matrícula para as titulacións náutico-pesqueiras. Obxecto. As
persoas candidatas interesadas nos cursos impartidos ...

61. PE406A Ayudas autonómicas para la paralización temporal ...

PE 406A - Ayudas autonómicas para la paralización temporal de las
embarcaciones afectadas-personas armadoras. Obxecto. ...

62. PE210B Selección de candidatos a grupos de acción local do ...

PE 210B - Selección de candidatos a grupos de acción local do sector
pesqueiro. Obxecto. Esta orde ten por obxecto establecer ...

63. PE401L Otorgamiento de las modalidades de recursos ...

PE 401L - Otorgamiento de las modalidades de recursos específicos en el
permiso de explotación para embarcación e de la acreditación para la ...

64. PE104D Ayudas autonómicas para la paralización definitiva ...

PE 104D - Ayudas autonómicas para la paralización definitiva de buques
pesqueros. Obxecto. Esta orden tiene por objeto ...

65. PE607C Matrícula para las titulaciones náutico-pesqueras.

PE 607C - Matrícula para las titulaciones náutico-pesqueras. Obxecto.
Las personas candidatas interesadas en los cursos ...

66. PE119A Ayudas destinadas a la primeira adquisición de un ...

PE 119A - Ayudas destinadas a la primeira adquisición de un buque de
pesca. Obxecto. Esta orden tiene por objeto establecer ...

67. PE155A Ayudas autonómicas para proyectos al amparo de ...

PE 155A - Ayudas autonómicas para proyectos al amparo de las
Estrategias de Desarrollo Local Participativas. Obxecto. ...

68. PE101A Autorizaciones de construcción y modernización de ...

PE 101A - Autorizaciones de construcción y modernización de buques
pesqueros. Obxecto. Si Usted, como armador de ...

69. PE715B Anotación en el registro de centros de acuicultura.

PE 715B - Anotación en el registro de centros de acuicultura. Obxecto.
El desarrollo y la aplicación de los procedimientos ...

70. PE601C Becas de formación en régimen de empresa tutelada ...

PE 601C - Becas de formación en régimen de empresa tutelada para las
personas tituladas en ciclos formativos de acuicultura. Obxecto. ...

71. PE120F Ayudas destinadas a servicios de asesoramiento ...

PE 120F - Ayudas destinadas a servicios de asesoramiento para
fomentar la pesca sostenible. Obxecto. Esta orden tiene ...

72. PE403A Plan de explotación marisqueira.

PE 403A - Plan de explotación marisqueira. Obxecto. Aprobar o conxunto
de normas e orientacións destinadas á regular ...

73. PE410C Extración de poliquetos para uso como cebo desde ...

PE 410C - Extración de poliquetos para uso como cebo desde
embarcación. Obxecto. El objeto de esta orden es aprobar ...

74. PE401D Permiso de explotación para el marisqueo a pie con ...

PE 401D - Permiso de explotación para el marisqueo a pie con utilización
de una embarcación auxiliar. Obxecto. Si Usted ...

75. PE401F Renovación de la modalidad de percebe en el ...

PE 401F - Renovación de la modalidad de percebe en el permiso de
explotación para embarcación. Obxecto. La presente ...

76. PE607A Autorización de cursos de titulacións náutico ...

PE 607A - Autorización de cursos de titulacións náutico-pesqueiras para
entidades. Obxecto. Establecer as bases e regular ...

77. PE609B Bolsas para la formación de personal en temas de ...

PE 609B - Bolsas para la formación de personal en temas de investigación
marina. Obxecto. Esta orden establece las bases ...

78. PE201D Axudas aos produtores de moluscos pola ...

PE 201D - Axudas aos produtores de moluscos pola suspensión
temporal da colleita. Obxecto. Esta orde ten por obxecto ...

79. PE406B Ayudas autonómicas para la paralización temporal ...

PE 406B - Ayudas autonómicas para la paralización temporal de las
embarcaciones afectadas-personas tripulantes. Obxecto. ...

80. PE210B Selección de candidatos a grupos de acción local del ...

PE 210B - Selección de candidatos a grupos de acción local del sector
pesquero. Obxecto. Esta orden tiene por objeto ...

81. PE104I Ayudas autonómicas para la paralización definitiva de ...

PE 104I - Ayudas autonómicas para la paralización definitiva de buques
pesqueros afectados por el plan de gestión integral de la pesca de bajura ...

82. PE401M Inclusión e actualización nas listas para o ...

PE 401M - Inclusión e actualización nas listas para o incremento do número
de cotas de captura para as embarcacións incluídas nun plan de ...

83. PE201B Ayudas destinadas a pyme del sector transformador.

PE 201B - Ayudas destinadas a pyme del sector transformador. Obxecto.
Esta orden tiene por objeto establecer las bases ...

84. PE201F Axudas ao fomento de novas empresas acuícolas ...

PE 201F - Axudas ao fomento de novas empresas acuícolas que
practiquen unha acuicultura sostible. Obxecto. 1. Esta ...

85. PE403C Plans experimentais.

PE 403C - Plans experimentais. Obxecto. Aprobar o conxunto de normas
e orientacións destinadas á regular e programar ...

86. PE113D Axudas de carácter socioeconómico.

PE 113D - Axudas de carácter socioeconómico. Obxecto. Convócase para
o ano 2015, en réxime de concorrencia competitiva ...

87. PE401F Renovación da modalidade de percebe no permiso ...

PE 401F - Renovación da modalidade de percebe no permiso de
explotación para embarcación. Obxecto. A presente orde ...

88. PE201E Ayudas a servicios de asesoramiento de carácter ...

PE 201E - Ayudas a servicios de asesoramiento de carácter técnico, científico,
jurídico, ambiental o económico en el ámbito de la acuicultura. ...

89. PE403C Planes experimentales.

PE 403C - Planes experimentales. Obxecto. Aprobar el conjunto de normas
y orientaciones destinadas a regular y programar ...

90. PE209B Ayudas a proyectos colectivos de acondicionamiento ...

PE 209B - Ayudas a proyectos colectivos de acondicionamiento marino
y regeneración. Obxecto. Esta orden tiene por objeto ...

91. PE209C Ayudas para proyectos colectivos que contribuyan a ...

PE 209C - Ayudas para proyectos colectivos que contribuyan a la protección
y recuperación de la biodiversidad marina a través de una mejor ...

92. PE205D Axudas para o incremento da eficiencia enerxética ...

PE 205D - Axudas para o incremento da eficiencia enerxética eo fomento
da reconversión das empresas acuícolas a fontes de enerxía renovables ...

93. PE410A Planes de gestión de recursos específicos.

PE 410A - Planes de gestión de recursos específicos. Obxecto. La
presente orden tiene por objeto regular las habilitaciones ...

94. PE120F Axudas destinadas a servizos de asesoramento para ...

PE 120F - Axudas destinadas a servizos de asesoramento para fomentar
a pesca sostible. Obxecto. Esta orde ten por obxecto ...

95. PE410B Autorización para o desenvolvemento mensual dos ...

PE 410B - Autorización para o desenvolvemento mensual dos plans de
xestión de recursos específicos. Obxecto. A presente ...

96. PE113D Ayudas de carácter socioeconómico.

PE 113D - Ayudas de carácter socioeconómico. Obxecto. Se convoca para
el año 2015, en régimen de concurrencia competitiva ...

97. PE615B Admisión curso de formación de formadores.

PE 615B - Admisión curso de formación de formadores. Obxecto. Convocar
un curso de formación de formadores que capacite ...

98. PE120A Ayudas para inversiones que limiten el impacto de la ...

PE 120A - Ayudas para inversiones que limiten el impacto de la pesca en
el medio marino y adaptación de la pesca a la protección de las especies ...

99. PE402B Inscripción en el censo de embarcaciones ...

PE 402B - Inscripción en el censo de embarcaciones autorizadas
en la reserva marina los Miñarzos. Obxecto. Iniciar el ...

100. PE502D Concesiones temporales de carácter experimental ...

PE 502D - Concesiones temporales de carácter experimental en zona
marítima. Obxecto. Si usted quiere llevar a cabo ...

101. PE201D Ayudas a los productores de moluscos por la ...

PE 201D - Ayudas a los productores de moluscos por la suspensión
temporal de la recogida. Obxecto. Esta orden tiene ...

102. PE120B Ayudas para inversiones que mejoren la higiene ...

PE 120B - Ayudas para inversiones que mejoren la higiene, salud, seguridad
y condiciones de trabajo en buques pesqueros. Obxecto. ...

103. Identificación Sede Electrónica

Sistema de autenticación da Amtega, Xunta de Galicia.

104. PE405A Concesión de licencia de pesca marítima de recreo.

PE 405A - Concesión de licencia de pesca marítima de recreo. Obxecto.
El objeto de esta orden es regular el procedimiento ...

105. PE155B Ayudas para proyectos de cooperación interterritorial ...

PE 155B - Ayudas para proyectos de cooperación interterritorial y transnacional
de los grupos de acción local del sector pesquero. Obxecto. ...

106. PE155C Axudas destinadas a plans de produción e ...

PE 155C - Axudas destinadas a plans de produción e comercialización de
organizacións de produtores pesqueiros e de asociacións de ...

107. PE155B Axudas para proyectos de cooperación interterritorial ...

PE 155B - Axudas para proyectos de cooperación interterritorial e transnacional
dos grupos de acción local do sector pesqueiro. Obxecto. ...

108. PE155C Ayudas destinadas a planes de producción y ...

PE 155C - Ayudas destinadas a planes de producción y comercialización
de organizaciones de productores pesqueros y de asociaciones de ...

109. Identificación Sede Electrónica

Sistema de autenticación da Amtega, Xunta de Galicia.

110. PE507A Autorización para cambios de dominio de ...

PE 507A - Autorización para cambios de dominio de establecimientos de
cultivos marinos y auxiliares - Transmisión "inter vivos" del permiso. ...

111. PE624A Registro de buques de pesca y otros recursos ...

PE 624A - Registro de buques de pesca y otros recursos marinos vivos;
auxiliares de pesca, de explotaciones de acuicultura y artefactos ...

112. PE621E Curso para a expedición da tarxeta de mergullo ...

PE 621E - Curso para a expedición da tarxeta de mergullo profesional.
Obxecto. Se vostede quere solicitar un curso de ...

113. PE401C Traslado do permiso de explotación para ...

PE 401C - Traslado do permiso de explotación para embarcación. Obxecto.
Se vostede é titular dun permiso de explotación ...

114. PE403D Autorización de extracción, traslado, sementeira ...

PE 403D - Autorización de extracción, traslado, sementeira, limpeza en
plans específicos de explotación marisqueira. Obxecto. ...

115. PE512B Traslado de moluscos entre viveros ubicados en ...

PE 512B - Traslado de moluscos entre viveros ubicados en distinta
provincia. Obxecto. Si Usted desea proceder al traslado ...

116. PE507E Autorización para cambios de dominio "Mortis Causa ...

PE 507E - Autorización para cambios de dominio "Mortis Causa" de viveros
experimentales. Obxecto. Si Usted quiere realizar ...

117. PE401A Permiso de explotación para embarcación.

PE 401A - Permiso de explotación para embarcación. Obxecto. Se
vostede desexa faenar en augas de competencia da ...

118. PE503B Autorización para a ampliación ou remodelación de ...

PE 503B - Autorización para a ampliación ou remodelación de establecementos
de acuicultura na zona terrestre, que non afecten ao dominio ...

119. PE621D Libro diario de buceo profesional.

PE 621D - Libro diario de buceo profesional. Obxecto. S Usted es
un buceador profesional que quiere obtener su Libro ...

120. PE503A Permiso de actividad para la instalación de ...

PE 503A - Permiso de actividad para la instalación de establecimientos de
acuicultura en la parte litoral e interior de la zona terrestre, o para su ...

121. PE621B Tarxeta de mergullo profesional.

PE 621B - Tarxeta de mergullo profesional. Obxecto. Se vostede ten
superado un curso para obter unha titulación de mergullo ...

122. PE401E Transmisión del permiso de explotación para ...

PE 401E - Transmisión del permiso de explotación para embarcación.
Obxecto. Si Usted quiere solicitar la transmisión ...

123. PE503A Permiso de actividade para a instalacións de ...

PE 503A - Permiso de actividade para a instalacións de establecementos
de acuicultura na parte litoral e interior da zona terrestre, ou para a súa ...

124. PE405B Autorización para inmersión e concursos ou ...

PE 405B - Autorización para inmersión e concursos ou campionatos de
pesca marítima de recreo. Obxecto. Para a celebración ...

125. PE504A Prórroga de establecementos de cultivos mariños e ...

PE 504A - Prórroga de establecementos de cultivos mariños e auxiliares.
Obxecto. Se vostede ten que renova-lo título habilitante ...

126. PE621F Curso para a expedición da certificación profesional ...

PE 621F - Curso para a expedición da certificación profesional para extracción
de recursos específicos con técnicas de mergullo. Obxecto. ...

127. PE501A Autorización administrativa para a explotación de ...

PE 501A - Autorización administrativa para a explotación de bancos
naturais en dominio público. Obxecto. Se vostede ...

128. PE402C Inscripción en el censo de embarcaciones ...

PE 402C - Inscripción en el censo de embarcaciones autorizadas en la
reserva marina ría de Cedeira. Obxecto. La inscripción ...

129. PE512A Traslado de moluscos entre viveros de la misma ...

PE 512A - Traslado de moluscos entre viveros de la misma provincia.
Obxecto. Si Usted desea proceder al traslado de ...

130. PE621E Curso para la expedición de la tarjeta de buceo ...

PE 621E - Curso para la expedición de la tarjeta de buceo profesional.
Obxecto. Si Usted quiere solicitar un curso de buceo ...

131. PE403E Autorización de extracción, traslado, sementeira ...

PE 403E - Autorización de extracción, traslado, sementeira, limpeza en plans
de explotación para autorizacións ou concesións marisqueiras. ...

132. PE505A Autorización para cambios de sistema en viveros de ...

PE 505A - Autorización para cambios de sistema en viveros de cultivos
marinos. Obxecto. Si Usted quiere cambiar el sistema ...

133. PE401G Cambio de puerto base.

PE 401G - Cambio de puerto base. Obxecto. Si Usted es titular de
un buque pesquero o auxiliar de acuicultura y desea ...

134. PE515B Habilitación para a extracción semente mexillón ...

PE 515B - Habilitación para a extracción semente mexillón mediante acordo
entre concesionarios de viveiros ou as súas asociacións e confrarías ...

135. PE403D Autorización de extracción, traslado, siembra ...

PE 403D - Autorización de extracción, traslado, siembra, limpieza en
planes específicos de explotación marisquera. Obxecto. ...

136. PE401E Transmisión do permiso de explotación para ...

PE 401E - Transmisión do permiso de explotación para embarcación.
Obxecto. Se vostede quere solicitar a transmisión ...

137. PE713A Permiso de inmersión de organismos en los centros ...

PE 713A - Permiso de inmersión de organismos en los centros de
acuicultura de aguas continentales. Obxecto. El desarrollo ...

138. PE506A Autorizacións para cambios de localización de ...

PE 506A - Autorizacións para cambios de localización de viveiros. Obxecto.
Se vostede quere realizar o cambio de localización ...

139. PE624A Rexistro de buques de pesca e outros recursos ...

PE 624A - Rexistro de buques de pesca e outros recursos mariños vivos;
auxiliares de pesca, de explotacións de acuicultura e artefactos ...

140. PE631B Rexistro de centros de recolla de especies ...

PE 631B - Rexistro de centros de recolla de especies eurihalinas. Obxecto.
Crear o Rexistro de Centros de recolla de Especies ...

141. PE621G Tarjeta de la certificación profesional para extracción ...

PE 621G - Tarjeta de la certificación profesional para extracción de
recursos específicos con técnicas de buceo. Obxecto. ...

142. PE401G Cambio de porto base.

PE 401G - Cambio de porto base. Obxecto. Se vostede é titular dun
buque pesqueiro ou auxiliar de acuicultura e desexa ...

143. PE403F Autorización para la expedición de documentos por ...

PE 403F - Autorización para la expedición de documentos por medio
de talonarios. Obxecto. El control de la descarga ...

144. PE621G Tarxeta da certificación profesional para extracción ...

PE 621G - Tarxeta da certificación profesional para extracción de
recursos específicos con técnicas de mergullo. Obxecto. ...

145. PE621C Certificado de especialidade de mergullo profesional ...

PE 621C - Certificado de especialidade de mergullo profesional. Obxecto.
Se vostede é un mergullador profesional e ten ...

146. PE507B Autorización para cambios de dominio de ...

PE 507B - Autorización para cambios de dominio de establecementos de
cultivos mariños e auxiliares - transmisión "mortis causa" do permiso. ...

147. PE504A Prórroga de establecimientos de cultivos marinos y ...

PE 504A - Prórroga de establecimientos de cultivos marinos y auxiliares.
Obxecto. Si Usted tiene que renovar el título habilitante ...

148. PE401C Traslado del permiso de explotación para ...

PE 401C - Traslado del permiso de explotación para embarcación. Obxecto.
Si Usted es titular de un permiso de explotación ...

149. PE512B Traslado de moluscos entre viveiros ubicados en ...

PE 512B - Traslado de moluscos entre viveiros ubicados en distinta
provincia. Obxecto. Se vostede desexa proceder ó ...

150. PE404A Concesión de permiso de inmersión de especies ...

PE 404A - Concesión de permiso de inmersión de especies mariñas.
Obxecto. Si Usted quiere proceder a la inmersión ...

151. PE506B Permuta de puntos de fondeo entre viveiros de ...

PE 506B - Permuta de puntos de fondeo entre viveiros de cultivos mariños.
Obxecto. Se vostede quere facer unha permuta ...

152. PE507E Autorización para cambios de dominio "Mortis Causa ...

PE 507E - Autorización para cambios de dominio "Mortis Causa" de
viveiros experimentais. Obxecto. Se vostede quere ...

153. PE506A Autorizaciones para cambios de localización de ...

PE 506A - Autorizaciones para cambios de localización de viveros. Obxecto.
Si Usted quiere realizar el cambio de localización ...

154. PE401A Permiso de explotación para embarcación.

PE 401A - Permiso de explotación para embarcación. Obxecto. Si
Usted desea faenar en aguas de competencia de la ...

155. PE621C Certificado de especialidad de buceo profesional.

PE 621C - Certificado de especialidad de buceo profesional. Obxecto.
Si Usted es un buceador profesional y ha superado ...

156. PE616B Obtención de las tarjetas de identidad profesional ...

PE 616B - Obtención de las tarjetas de identidad profesional
náutico-pesqueras y sus modelos. Obxecto. Si Usted quiere ...

157. PE515B Habilitación para la extracción semilla mejillón ...

PE 515B - Habilitación para la extracción semilla mejillón mediante acuerdo
entre concesionarios de viveros o sus asociaciones y cofradías de ...

158. PE627A Autorización de venda de produtos pesqueiros que ...

PE 627A - Autorización de venda de produtos pesqueiros que non
sexan obxecto de primeria venda en lonxa. Obxecto. ...

159. PE505A Autorización para cambios de sistema en viveiros de ...

PE 505A - Autorización para cambios de sistema en viveiros de cultivos
mariños. Obxecto. Se vostede quere cambiar o ...

160. PE621A Autorización de intervención subacuática.

PE 621A - Autorización de intervención subacuática. Obxecto. Se
vostede é titular ou representante dunha empresa que ...

161. PE403F Autorización para a expedición de documentos por ...

PE 403F - Autorización para a expedición de documentos por medio de
talonarios. Obxecto. O control da descarga e transporte ...

162. PE510A Autorización para ampliaciones de especies ...

PE 510A - Autorización para ampliaciones de especies autorizadas en
establecimientos de acuicultura ubicados en la Zona Terrestre y Marítimo ...

163. PE627A Autorización de venta de productos pesqueros que ...

PE 627A - Autorización de venta de productos pesqueros que no sean
objeto de primera venta en lonja. Obxecto. Si Usted ...

164. PE621F Curso para la expedición de la certificación ...

PE 621F - Curso para la expedición de la certificación profesional para la
extracción de recursos específicos con técnicas de buceo. Obxecto. ...

165. PE510A Autorizacións para ampliacións de especies ...

PE 510A - Autorizacións para ampliacións de especies autorizadas en
establecementos de acuicultura ubicados na Zona Terrestre e Marítimo ...

166. PE503B Autorización para la ampliación o remodelación de ...

PE 503B - Autorización para la ampliación o remodelación de establecimientos
de acuicultura en la zona terrestre, que no afecten al dominio ...

167. PE404A Concesión de permiso de inmersión de especies ...

PE 404A - Concesión de permiso de inmersión de especies mariñas.
Obxecto. Se vostede quere proceder á inmersión ...

168. PE403E Autorización de extracción, traslado, siembra ...

PE 403E - Autorización de extracción, traslado, siembra, limpieza en planes
de explotación para autorizaciones o concesiones marisqueras. ...

169. PE507A Autorización para cambios de dominio de ...

PE 507A - Autorización para cambios de dominio de establecementos de
cultivos mariños e auxiliares - transmisión "inter vivos" do permiso. ...

170. PE621D Libro diario de mergullo profesional.

PE 621D - Libro diario de mergullo profesional. Obxecto. Se vostede
é un mergullador profesional que quere obter o seu ...

171. PE504E Prórroga de las concesiones experimentales.

PE 504E - Prórroga de las concesiones experimentales. Obxecto. Si Usted,
tiene que renovar el título habilitante para continuar ...

172. PE512A Traslado de moluscos entre viveiros da mesma ...

PE 512A - Traslado de moluscos entre viveiros da mesma provincia.
Obxecto. Se vostede desexa proceder ó traslado de ...

173. PE506B Permuta de puntos de fondeo entre viveros de ...

PE 506B - Permuta de puntos de fondeo entre viveros de cultivos
marinos. Obxecto. Si Usted quiere hacer una permuta ...

174. PE616B Obtención das tarxetas de identidade profesional ...

PE 616B - Obtención das tarxetas de identidade profesional náutico
pesqueira e os seus modelos. Obxecto. Se vostede ...

175. PE402C Inscrición no censo de embarcacións autorizadas na ...

PE 402C - Inscrición no censo de embarcacións autorizadas na reserva
mariña ría de Cedeira. Obxecto. A inscrición de ...

176. PE621A Autorización de intervención subacuática.

PE 621A - Autorización de intervención subacuática. Obxecto. Si Usted
es titular o representante de una empresa que vaya ...

177. PE508A Autorización para cambios de especies en los ...

PE 508A - Autorización para cambios de especies en los viveros.
Obxecto. Si Usted desea proceder a cambiar el cultivo ...

178. PE507B Autorización para cambios de dominio de ...

PE 507B - Autorización para cambios de dominio de establecimientos de
cultivos marinos y auxiliares - transmisión "mortis causa" del permiso. ...

179. PE504E Prórroga das concesións experimentais.

PE 504E - Prórroga das concesións experimentais. Obxecto. Se vostede,
ten que renova-lo título habilitante para continuar ...

180. PE403G Marca de Calidad "pescadeRias, de onde senon?"

PE 403G - Marca de Calidad "pescadeRias, de onde senon?". Obxecto.
PescadeRías es una marca de calidad creada y ...

181. PE405B Autorización para inmersión y concursos o ...

PE 405B - Autorización para inmersión y concursos o campeonatos de
pesca marítima de recreo. Obxecto. Para a celebración ...

182. PE508A Autorización para cambios de especies nos viveiros.

PE 508A - Autorización para cambios de especies nos viveiros. Obxecto.
Se vostede desexa proceder a cambia-lo cultivo ...

183. PE515A Autorización extracción de semilla de mejillón por los ...

PE 515A - Autorización extracción de semilla de mejillón por los
concesionarios de los viveros. Obxecto. Si Usted tiene ...

184. PE501A Autorización administrativa para la explotación de ...

PE 501A - Autorización administrativa para la explotación de bancos
naturales en dominio público. Obxecto. Si Usted quiere ...

185. PE502D Concesións temporais de carácter experimental en ...

PE 502D - Concesións temporais de carácter experimental en zona
marítima. Obxecto. Se vostede quere levar a cabo un ...

186. PE621B Tarjeta de buceo profesional.

PE 621B - Tarjeta de buceo profesional. Obxecto. Si Usted ha superado
un curso para obtener una titulación de buceo ...

187. PE713A Permiso de inmersión de organismos nos centros de ...

PE 713A - Permiso de inmersión de organismos nos centros de acuicultura
de augas continentais. Obxecto. O desenvolvemento ...

188. PE403G Marca de Calidade "pescadeRias, de onde senon?"

PE 403G - Marca de Calidade "pescadeRias, de onde senon?". Obxecto.
PescadeRías é unha marca de calidade creada ...

189. Identificación Sede Electrónica

Sistema de autenticación da Amtega, Xunta de Galicia.

190. Identificación Sede Electrónica

Sistema de autenticación da Amtega, Xunta de Galicia.

203. PE155C - Axudas destinadas a plans de produción e ...

Sede Electrónica - Xunta de Galicia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario